PassionTruyen.Com

(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE. [TẠM DROP]

Ma cà rồng

97943

Đang cập nhật

06-06-2022

(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE. [TẠM DROP]

4477 lượt thích / 97943 lượt đọc
Gửi các bạn độc giả, fic 12cs này là do mình viết hồi non tay, mới bắt đầu viết truyện nên phần đất diễn rất rất không đều. Về sau mình sẽ cố gắng phân chia hơn, nhiều lần muốn bỏ fic nhưng nhiều bạn đang chờ nên không drop được nên ráng tiếp tục, các bạn thông cảm. Nữ: Libra, Capricorn, Aries, Cancer, Aquarius, Gemini. Nam: Leo, Sagittarius, Virgo, Scoprio, Taurus, Pisces.

5 chương mới nhất truyện (12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE. [TẠM DROP]