PassionTruyen.Com

︱AllIsagi ― Blue Lock︱ Ich Liebe Dich, Isagi Yoichi ♥︎

Fanfiction

91314

Đang cập nhật

03-05-2023

︱AllIsagi ― Blue Lock︱ Ich Liebe Dich, Isagi Yoichi ♥︎

10649 lượt thích / 91314 lượt đọc
‣ Được viết bởi 1 writer nửa mùa. ‣ Chiếc fic này tổ hợp all-cp có Isagi!bot, và chỉ có Isagi!bot ‣ 1 chap, thứ 2 hàng tuần. ‣ Tình trạng: On-going ‣ Dự kiến: 30 chapters