PassionTruyen.Com

đế tôn full

Phiêu lưu

833936

Đang cập nhật

26-10-2016

đế tôn full

3400 lượt thích / 833936 lượt đọc
Võ đạo có thể Thông Thần! Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

5 chương mới nhất truyện đế tôn full