PassionTruyen.Com

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?

Truyện ngắn

141136

Hoàn thành

21-10-2021

[Edit Hoàn] Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Anh?

10376 lượt thích / 141136 lượt đọc
Tác giả: Thị Tửu Cật Trà. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Song hướng thầm mến. Nhân vật chính: An Dạng x Kiều Tích. Bìa: Oh Harry