PassionTruyen.Com

[ Faker x Deft ] Tuyển tập oneshot

Fanfiction

16680

Đang cập nhật

06-12-2023

[ Faker x Deft ] Tuyển tập oneshot

1585 lượt thích / 16680 lượt đọc
Lướt tiktok tự dưng dính thính lạc đà và cánh cụt nên cái fic này ra đời để một đứa newbie là con au tìm hiểu các anh Fakedeft nhưng mà là T1 ft Deft * OOC

5 chương mới nhất truyện [ Faker x Deft ] Tuyển tập oneshot