PassionTruyen.Com

[Haikyuu!! x Reader] Hẹn hò với HAIKYUU!!

Fanfiction

189756

Đang cập nhật

24-05-2023

[Haikyuu!! x Reader] Hẹn hò với HAIKYUU!!

18468 lượt thích / 189756 lượt đọc
HEAD CANON!!! #charactexreader Viết theo hứng thú, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về các nhân vật trong Haikyuu. Tất cả đều là headcanon nên sẽ OOC. Bắt đầu: Cuối tháng 6/2022 (?)

5 chương mới nhất truyện [Haikyuu!! x Reader] Hẹn hò với HAIKYUU!!

Danh sách chương [Haikyuu!! x Reader] Hẹn hò với HAIKYUU!!