PassionTruyen.Com

Hình ảnh người lính trong

Thơ ca

1188

Hoàn thành

19-06-2018

Hình ảnh người lính trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính"_Phạm Tiến Duật

44 lượt thích / 1188 lượt đọc
Do ôn rất kĩ bài này để chuẩn bị thi tuyển sinh 10 và kết cục là tủ đè. Phẫn uất-> viết bài-> bỏ tức

Danh sách chương Hình ảnh người lính trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính"_Phạm Tiến Duật