PassionTruyen.Com

{Hoàn} Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

Ma cà rồng

77004

Hoàn thành

02-08-2020

{Hoàn} Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

10186 lượt thích / 77004 lượt đọc
[MẠT THẾ]Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở tận thế (tên gốc: mạt thế nữ cương thi đích thoát tuyến sinh hoạt) Editor: Renni Mở đầu: Tui vỗ vai Vương đại ca đứt đầu, tiếp tục tuần tra địa bàn của mình. Tui chào hỏi ông bà B giàu có, nhưng đáng buồn là không được đáp lại tí gì. Ôi...người thành phố bây giờ lạnh lùng quá. Bây giờ, tui tuần tra theo thông lệ mỗi ngày. Công việc của tui lớn thì là kiểm tra xem có zombie xâm nhập vào địa bàn hay không, nhỏ thì là thay mấy tiểu quỷ trong tiểu khu thu dọn phần cơ thể bị đứt gãy, văn võ song toàn, quả là nhân tài đa năng trong thế kỷ mới. Đúng rồi, họ toàn là Zombie. Tui hả? Tui là cương thi. Không phải zombie, là cương thi.
Tags: matthe

Danh sách chương {Hoàn} Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử