PassionTruyen.Com

Honkai Star Rail: Aoen Đa Sắc

Phiêu lưu

1375

Đang cập nhật

27-05-2023

Honkai Star Rail: Aoen Đa Sắc

163 lượt thích / 1375 lượt đọc
"Khi tôi mơ tôi nhìn thấy sự sụp đổ của thế giới" Mọi người đều đã rời bỏ. Tôi liệu còn giá trị tồn tại? Tôi là một người đang mơ thành bướm Hay là bướm đang mơ thành tôi Tôi không biết, nhưng có điều tôi chắc chắn rằng....... Thế giới mà tôi đang đứng, nó giúp tôi bước đi trên con đường đúng đắn.