PassionTruyen.Com

|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'

Truyện ngắn

2195

Đang cập nhật

24-06-2020

|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'

236 lượt thích / 2195 lượt đọc
Title: A story called 'love'. Author: Kimi. Pairing: Luca Balsa x Norton Campbell. Fandom: Identity 5. . Mọi nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tôi. . Vui lòng đọc chương giới thiệu trước khi đọc những chương còn lại. . Đây là một works tập hợp một đoản ngắn của LucaNor tôi viết trong lúc high cần.

5 chương mới nhất truyện |Identity 5|LucaNor| A story called 'love'