PassionTruyen.Com

List truyện : Vô hạn lưu - Sinh tồn

Khoa học, viễn tưởng

9443

Đang cập nhật

22-09-2023

List truyện : Vô hạn lưu - Sinh tồn

245 lượt thích / 9443 lượt đọc
Bao gồm Tận thế Chạy nạn sinh tồn Vô hạn lưu là thể loại truyện có bối cảnh vô cùng đa dạng khi các nhân vật chính liên tục xuyên qua các thế giới, không gian khác nhau như truyện kinh dị, mật thất,... để làm nhiệm vụ thăng cấp hoặc sinh tồn. Vô Hạn Lưu khác với xuyên không ở chỗ nhân vật chính di chuyển từ không gian này qua không gian khác theo một quy luật nhất định và để hoàn thành một sứ mệnh, nhiệm vụ nào đó được giao cho.

Danh sách chương List truyện : Vô hạn lưu - Sinh tồn