PassionTruyen.Com

Lyly và những biến cố trong cuộc sống

Kinh dị

1333

Đang cập nhật

02-12-2023

Lyly và những biến cố trong cuộc sống

149 lượt thích / 1333 lượt đọc
câu chuyện có mang tính chất hơi bạo lực và có một số 18+ nên mình sẽ cân nhắc trước. Lưu ý truyện mình viết thì nhân vật chính là Lyly không phải Y/N nên đừng ai hỏi hay chê, nếu không thích có thể bỏ qua.