PassionTruyen.Com

[NEWJEANS]The Red Map

Phi tiểu thuyết

1611

Đang cập nhật

23-05-2023

[NEWJEANS]The Red Map

314 lượt thích / 1611 lượt đọc
Thể loại: gl, học đường Tác giả: Ad Gester "Welcome to Dethrilly" "Em hãy cảnh giác đi, nó có thể đến bất cứ lúc nào!" "Ngày này đã đến, lời nguyền sẽ ám tất cả những kẻ đặt chân tới đây" "Đây không phải là một trò chơi, bản chất của nó là một cuộc săn người!" "Đừng để hắn chạm vào tấm bản đồ!!!"