PassionTruyen.Com

[Onmyoji][R18] Heals

Fanfiction

18853

Hoàn thành

11-10-2018

[Onmyoji][R18] Heals

1538 lượt thích / 18853 lượt đọc
Thời gian không thể chữa lành tất cả, nhưng với sự giúp đỡ của con người, thì có thể. Hoang x Liên. Modern AU. Có ngược có ngọt. Các nhân vật trong truyện đều không thuộc về mình, họ thuộc về NetEase. Có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ, xin cân nhắc trước khi đọc.

5 chương mới nhất truyện [Onmyoji][R18] Heals