PassionTruyen.Com

Tổng Hợp Caoh/Thô Tục

Huyền ảo

302359

Đang cập nhật

21-05-2023

Tổng Hợp Caoh/Thô Tục

4896 lượt thích / 302359 lượt đọc
Bối cảnh rất không có tam quan. Chỉ toàn thịt thịt và thịt. Vì lười nghĩ tên nên một số chương bị trùng tên của các nhân vật với nhau. Tên thì giống nhưng cốt truyện và đôi khi là tính cách nhân vật cũng khác đi nhó:3

5 chương mới nhất truyện Tổng Hợp Caoh/Thô Tục