PassionTruyen.Com

Vân Chi Vũ - Tổng hợp QT đồng nhân

Fanfiction

21134

Đang cập nhật

06-12-2023

Vân Chi Vũ - Tổng hợp QT đồng nhân

1226 lượt thích / 21134 lượt đọc
Warning: chủ yếu đồng nhân đam mỹ cp nam x nam, thận nhập Dành cho những ai chưa xem phim: Cung Môn là môn phái do gia tộc Cung thị lập ra. Cung Môn ở sâu trong núi, không can thiệp cũng như không chịu chi phối của giang hồ. Cung Môn gồm 4 chi chính: Thương, Giác, Chủy, Vũ tương ứng với Cung Nhất/Nhị/Tam/Tứ. Mỗi cung quản lý một bộ phận. Thương - vũ khí, Giác - ngoại giao kinh thương, Chủy - y, dược, ám khí, Vũ - nội vụ. Anh em ruột cùng họ cùng tên chính, chỉ khác nhau ở tên đệm. Anh em họ thì không cùng tên. Cung gia con cháu thưa thớt, một thế hệ tính cả anh em họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại sống cùng nhau từ nhỏ nên anh em họ cũng không khác anh em ruột. Trong cùng một thế hệ, vai vế phân chia theo tuổi tác, nên Cung Tứ Cung Tử Vũ vẫn là ca ca của Cung Tam Cung Viễn Chủy. P/S: Cuối cùng, xin Nguyệt Tôn đại nhân tha mạng =)))) Có trách hãy trách Nguyệt Chủ của Ngài quá đẹp =)))))

Danh sách chương Vân Chi Vũ - Tổng hợp QT đồng nhân