PassionTruyen.Com

Wolf guy

Người sói

178

Đang cập nhật

25-04-2020

Wolf guy

3 lượt thích / 178 lượt đọc
Là một quyển truyện đã sản xuất thành anime nhưng diễn biến chắc chắn là thay đổi . Cô gái đọc truyện này đã thành nữ phụ của phụ và có quyết tâm thay đổi bóp méo cốt truyện